House of Math-logo

Halvere og kopiere vinkler

Nå skal du lære å halvere og kopiere vinkler. Jeg har laget to oppskrifter, en for halvering og en for kopiering, slik at det lett skal kunne gjennomføres.

Å halvere en vinkel

Konstruksjon av halvering av vinkel

Regel

Oppskrift for halvering av vinkler

1.
Sett passerspissen i toppvinkelen T.
2.
Slå av en liten bue som skjærer hvert vinkelbein. Kall skjæringspunktene A og B.
3.
Sett så passerspissen i A og slå en liten bue ca. midt mellom vinkelbeina.
4.
Uten å endre avstanden i passeren flytter du passerspissen til B, og slår en liten bue som skjærer den buen du akkurat tegnet.
5.
Trekk en linje fra toppvinkelen og gjennom det nye krysset.
6.
Linjen du nå har tegnet, deler den opprinnelige vinkelen i to like store vinkler.

Å kopiere en vinkel

Konstruksjon av kopiering av vinkel

Regel

Oppskrift for kopiering av vinkler

1.
Tegn et linjestykke l og sett av et punkt P.
2.
Sett passerspissen i toppvinkelen T på originalvinkelen (vinkelen du skal kopiere).
3.
Slå av en bue over begge vinkelbeina i originalen. Kall skjæringspunktet mellom buen og høyre vinkelbein B. Skjæringspunktet mellom buen og venstre vinkelbein kaller du A.
4.
Uten å endre avstanden i passeren slår du den samme buen på linjestykket ditt med passerspissen i P. Kall skjæringspunktet med linjestykket BB-merket»).
5.
Sett av avstanden mellom A og B i passeren.
6.
Uten å endre avstanden i passeren setter du passerspissen i B og slår en liten bue slik at den skjærer buen du tegnet i punkt 4. Kall skjæringspunktet AA-merket»).
7.
Trekk så linjen fra P gjennom A. Vinkelen er nå kopiert.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Å konstruere 90°, 45° og 22,5° vinkel