House of Math-logo

Linjediagram

Du velger et linjediagram om du vil lage et diagram når noe forandrer seg over tid.

Excel-oppskrift

Å lage et linjediagram

1.
Lag en frekvenstabell over noe som forandrer seg over tid i Excel.
2.
Marker frekvenstabellen og sett inn et linjediagram.
3.
Legg til diagramelementer og gjør forandringer slik at diagrammet ditt fremstår informativt og tydelig. HUSK DIAGRAMTITTEL!

Eksempel 1

Lag et linjediagram som viser temperaturen i en dag i mai

1.
Først trenger du noen målinger av temperatur på ulike tidspunkter i løpet av en dag.

Regneark i Excel med målinger av temperatur ved forskjellige tidspunkter av døgnet

2.
Marker deretter frekvenstabellen og velg Sett inn i den øverste rad-menyen i Excel. Velg deretter et linjediagram fra Anbefalte diagrammer-menyen. Om det ikke dukker opp et passende linjediagram, så velger du fra Linjediagram-menyen, like ved siden av Anbefalte diagrammer-menyen.

Regneark i Excel med linjediagram for temperaturmålingene

3.
Linjediagrammet ser ganske bra ut allerede. For å gjøre det enda tydeligere kan du legge til aksetittelen «Klokkeslett» for den vannrette aksen.

Regneark i Excel som viser menyvalg for diagrammet

Det ferdige linjediagrammet ser da slik ut:

Det ferdige linjediagrammet for temperaturen

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Sektordiagram
Neste oppslagPil som peker til høyre
Boksplott