House of Math-logo

Sektordiagram

Følg denne oppskriften når du lager et sektordiagram i Excel.

Excel-oppskrift

Sektordiagram

1.
Samle datamaterialet som du ønsker å lage et sektordiagram ut av i en frekvenstabell.
2.
Marker frekvenstabellen og velg diagramtype Sektordiagram.
3.
Legg til diagramelementer og gjør forandringer slik at diagrammet ditt fremstår informativt og tydelig. HUSK DIAGRAMTITTEL!

Eksempel 1

Lag et sektordiagram av mandatfordelingen ved Stortingsvalget 2017

1.
Først finner du mandatfordelingen for hvert parti og samler denne informasjonen i en frekvenstabell.

Regneark i Excel med mandatfordelingen etter stortingsvalget

2.
Marker deretter frekvenstabellen og velg Sett inn i den øverste rad-menyen i Excel. Velg deretter et sektordiagram fra Anbefalte diagrammer-menyen. Om det ikke dukker opp et passende sektordiagram, så velger du fra Sektordiagram-menyen, like ved siden av Anbefalte diagrammer-menyen.

Regneark i Excel som viser hvor du finner sektordiagram

3.
Når du har valgt et sektordiagram, så kan du legge til diverse diagramelementer for å få diagrammet til å se ut slik du vil. I bildet over ser du at overskriften ble «Mandater». Dette er en OK tittel, men diagrammet blir enda bedre om du forandrer til tittelen «Mandatfordeling Stortingsvalget 2017». Denne tittelen forklarer tydeligere hva diagrammet skal vise.

En annen ting som kan være lurt å forandre på, er fargene til hver enkel sektor tilknyttet partiene. Det er vanlig at partiene har visse farger, så derfor er det lurt å holde seg til de vante partifargene. Én måte å gjøre dette på er å dobbelttrykke på sektordiagrammet. Da dukker menyen vist i bildet nedenfor opp. Velg en passende farge for hvert parti.

Regneark i Excel som viser formateringsverktøyet for sektordiagram

Nå ser diagrammet ganske bra ut. Excel gir deg mange muligheter til å style diagrammet akkurat slik du vil. Til slutt kan du legge til dataetiketter for hver sektor. Da vil hver partisektor også vise hvor mange mandater det respektive partiet fikk.

Regneark i Excel som viser redigeringsmuligheter for diagrammet

Det ferdige diagrammet ser da slik ut:

Ferdig redigert sektordiagram for mandatfordelingen

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
Søylediagram
Neste oppslagPil som peker til høyre
Linjediagram