House of Math-logo

Kule

GeoGebra har to verktøy som kan tegne kuler i rommet.

Dersom du ønsker å tegne en kule uten betingelse, velger du GeoGebra-oppskrift 1.

Dersom du får oppgitt radius og sentrum til kulen, velger du GeoGebra-oppskrift 2.

GeoGebra-oppskrift 1

Tegne kule ved hjelp av verktøyet Kule med sentrum gjennom punkt

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfelt 3D i GeoGebra icon Vis under GeoGebra icon Menyen.
2.
Trykk på Kule med sentrum gjennom punkt GeoGebra icon-verktøyet.
3.
Klikk på et ønsket punkt i Grafikkfelt 3D. Dette punktet blir kulens sentrum.
4.
Bestem størrelsen til kulen ved å bevege musepekeren innover eller utover kulens sentrum.

GeoGebra-oppskrift 2

Tegne kule ved hjelp av verktøyet Kule med sentrum og radius

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfelt 3D i GeoGebra icon Vis under GeoGebra icon Menyen.
2.
Trykk på Kule med sentrum og radius GeoGebra icon-verktøyet.
3.
Klikk på et ønsket punkt i Grafikkfelt 3D. Dette punktet blir kulens sentrum.
4.
GeoGebra vil nå be deg om å skrive inn radiusen til kulen. Velg deg ønsket radius. Kulen skal nå dukke opp i Grafikkfelt 3D.
5.
Alternativt kan du skrive

Kule(<Punkt>,<Radius>)

i Algebrafeltet hvor du skriver sentrum til kulen i <Punkt>-feltet og radiusen i <Radius>-feltet.

Eksempel 1

Tegn en kule med sentrum i punktet (1,3,2) og radius 2

Vi følger GeoGebra-oppskrift 2 og skriver

Kule(<Punkt>,<Radius>)

i Algebrafeltet. Vi skriver inn de oppgitte verdiene i de feltene de tilhører. Kulen skal nå dukke opp i Grafikkfelt 3D.

Utsnitt fra GeoGebra av en kule.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Hvordan regne ut overflateareal og volum i GeoGebra