House of Math-logo

Supplementvinkler

Du kan lett visualisere supplementvinkler ved hjelp av GeoGebra.

GeoGebra-oppskrift 1

Supplementvinkler som også er nabovinkler

1.
Åpne Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Velg verktøyet Linje GeoGebra icon og tegn en linje i Grafikkfeltet. Du skal også ha fått to punkter på linjen din kalt A og B.
3.
Velg Punkt objekt GeoGebra icon, og tegn et punkt som er mellom A og B. Dette punktet får navnet C.
4.
Velg Nytt punkt GeoGebra icon, og tegn et punkt utenfor linjen fra det forrige trinnet. Dette punkt får navnet D.
5.
Velg Vinkel GeoGebra icon, og trykk

A, C og D,

i den rekkefølgen. Gjenta for punktene

D, C og B.

6.
Velg verktøyet Flytt GeoGebra icon, og dra punktet D rundt i Grafikkfeltet. Her ser du at summen av de to vinklene alltid kommer til å være 180°.

GeoGebra-oppskrift 2

Supplementvinkler som ikke er nabovinkler

1.
Åpne Grafikkfeltet under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Velg verktøyet Linje GeoGebra icon. Trykk på to punkter i planet i Grafikkfeltet, men trykk slik at punktet lengst til venstre blir trykket først. Du skal ha fått en linje med to punkter kalt A og B, der A altså er lengst til venstre av de to.
3.
Velg verktøyet Nytt punkt GeoGebra icon, og tegn et punkt over linjen du tegnet i det forrige steget. Dette punktet får navnet C.
4.
Velg Linjestykke GeoGebra icon og trykk på B og C.
5.
Velg verktøyet Parallell linje GeoGebra icon, og trykk på punktet A, og så på linjestykket du tegnet i det forrige steget.
6.
Velg verktøyet Normal linje GeoGebra icon, og trykk punktet C, og så på den parallelle linjen du tegnet i det forrige steget.
7.
Velg Skjæring mellom to objekt GeoGebra icon, og trykk på linjene fra steg 5 og 6. Dette punktet får navnet D.
8.
Velg verktøyet Vinkel GeoGebra icon, og trykk på punktene

C, B og A

i den rekkefølgen. Gjenta for punktene

B, A og D

i den rekkefølgen.

9.
Velg verktøyet Flytt GeoGebra icon, og dra punktet C rundt i Grafikkfeltet uten at det krysser linjen gjennom A og B. Her ser du at summen av de to vinklene alltid kommer til å være 180°.

Skjermdump fra GeoGebra med to supplementvinkler som ikke er nabovinkler

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
To vinkler med parvis vinkelrette vinkelbein