House of Math-logo

Bruk av regneark

  • Når du skal utføre beregninger, bør du alltid begynne med å skrive =, ellers kan programmet tolke alle tegn utenom tall som tekst.

  • Når du skal regne med tall som står i en annen celle, er det lurt å hente informasjonen fra den cellen, enten ved å skrive navnet på cellen (bokstaven til kolonnen og tallet til raden) eller ved å trykke på den. Hvis du for eksempel har en timelønn på 190 kr og har jobbet 37,5 timer, kan du finne lønnen ved å multiplisere de aktuelle cellene.

    Regneark som beregner lønn fra timeslønn og antall timer jobb

  • Hvis du endrer timelønnen eller antall timer jobbet, vil alle celler der dette tallet inngår endres automatisk uten at du må utføre beregningene på nytt.

  • Du legger sammen verdiene i celler som ligger under hverandre ved å markere de aktuelle cellene og trykke på Sum GeoGebra icon.

Skjermdump av GeoGebra som viser et regneark

GeoGebra-oppskrift 1

Å vise formler

For å vise/skjule formler i GeoGebra trykker du ctrl+D på PC og cmd+D på Mac.

Skjermdump av GeoGebra som viser et regneark med formler

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Pil som peker til venstreForrige oppslag
CAS som kalkulator
Neste oppslagPil som peker til høyre
Å lage eksamensdokument