House of Math-logo

Likningen for en kuleflate

GeoGebra er et flott verktøy for å tegne kuler via likningen for en kule og til å finne kulens radius og sentrum. Dersom du ønsker å tegne kuler i GeoGebra uten å bruke en likning, kan du lese mer her.

GeoGebra-oppskrift 1

Tegn en kuleflate via kulelikningen

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfelt 3D i GeoGebra icon Vis-menyen.
2.
Hvis du har likningen for kuleflaten, kan du skrive den inn i Algebrafeltet slik den står i oppgaven. Kuleflaten kommer nå i Algebrafeltet som en likning og som en flate i Grafikkfelt 3D.
Hvis du har kulens radius og sentrum, kan du bruke kommandoen

Kule(<Punkt>,<Radius>)

der <Punkt> er sentrum og <Radius> er radius for kulen. Kuleflaten kommer nå i Algebrafeltet som en likning og som en flate i Grafikkfelt 3D.

Eksempel 1

Vi skal tegne kuleflaten gitt ved kulelikningen

(x 2)2 + (y 1)2 + z2 = 64

som er kulen med sentrum (2,1,0) og radius 8. Ved å følge oppskriften over, får man kuleflaten som i bildet under.

Utsnitt fra GeoGebra med en kule tegnet i et tredimensjonalt koordinatsystem

GeoGebra-oppskrift 2

Finn radius og sentrum for en kule

1.
Åpne Algebrafeltet og Grafikkfelt 3D under GeoGebra icon Vis i GeoGebra icon Menyen.
2.
Skriv inn likningen for kuleflaten, slik den står i oppgaven. Kuleflaten kommer nå i Algebrafeltet som en likning og som en flate i Grafikkfelt 3D.
3.
Du kan nå få radius med kommandoen

Radius(<Kjeglesnitt>)

der kjeglesnittet er navnet som likningen fikk i punkt 2.

4.
Du kan nå få sentrum med kommandoen

Sentrum(<Kjeglesnitt>)

der kjeglesnittet er navnet som likningen fikk i punkt 2.

Vil du vite mer?Registrer degDet er gratis!
Neste oppslagPil som peker til høyre
Skjæring mellom objekter