Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
5/10
Hakemerke

Har figurene like stort areal?

Rektangel 1x5 og rektangel 2x2
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte