Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

5 cm2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte