Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen til en fryser være?

Fryser
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte