Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva er temperaturen?

Termometer som viser 42 grader fahrenheit
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte