Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva kan temperaturen til et kjøleskap være?

Kjøleskap
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte