Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Приблизний розрахунок


Можеш скористатися спрощеним варiантом одноетапного методу для приблизного розрахунку нової цiни на розпродажi в магазинi. Якщо стара цiна не закiнчується на нуль, спершу округли її до найближчого десятка, а тодi виконай приблизний розрахунок.

Правило

Приблизний розрахунок нової цiни

Якщо ти знаєш стару цiну, а знижка становить a%, тобi потрiбно заплатити b% = 100% a% вiд старої цiни. Приблизно розрахувати нову цiну можна так:

  • Округли стару цiну до найближчої стодоларової купюри. Скiльки стодоларових купюр буде в округленiй цiнi?

  • Помнож b доларiв на кiлькiсть стодоларових купюр — i отримаєш приблизну цiну.

Приклад 1

PlayStation 5 коштувала $430, а тепер продається зi знижкою 20 %. Округли цiну в менший бiк до $400. Тобi треба заплатити 80 % вiд старої цiни, тобто 80% ×$100 = $80 з кожної стодоларової купюри в приблизному розрахунку старої цiни. Оскiльки це приблизний розрахунок, поки що не враховуй $30, що лишилися.

Це означає, що приблизна цiна становить

$80 × 4 = $320.

Продовж розв’язувати Приклад 1, щоб уточнити приблизний розрахунок:

Приклад 2

Розрахунок буде бiльш точним, якщо додати $30, якi ми не врахували ранiше:

$80 × 4 + $30 = $320 + $30 = $350

Якщо знайдеш точну вiдповiдь за допомогою калькулятора, то побачиш, що цiна дещо менша, нiж ти розрахував. Це можна пояснити тим, що пiд час точного розрахунку рахується знижка з $30, якi ти не врахував пiд час округлення.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!