Таблиця множення

Таблиця множення вiд 1 до 10

Що таке множення?

Множення можна визначити так: Припустiмо, що в тебе є число a (a може бути будь-яким числом). Якщо складати число a з самим собою x разiв, цю дiю можна записати так:

a + a + + ax разiв

Цей процес може виявитися виснажливим, особливо якщо x зростає. Ось тут i стане в пригодi множення. За визначенням, наведену вище суму також можна записати так:

a + a + + ax разiв = x × a

Це означає, що a, складене з самим собою x разiв, дорiвнює a, помноженому на x.

Числа, якi множаться одне на одне, називаються множниками, а результат — добутком.

Правило

Множення

множник ×множник = добуток

Це може здатися дещо дивним, бо ранiше тобi могли пояснювати дiю множення iнакше. Наведемо приклад для роз’яснення.

Приклад 1

Тобi потрiбно скласти число 3 саме з собою 5 разiв

Цiю дiю можна записати так:

3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 разiв,

але якщо скористатися визначенням, наведеним вище, дiя може мати такий вигляд:

5 × 3 = 15.

Задачi на множення цiлих чисел вiд 1 до 10 органiзованi у виглядi таблицi множення. Цю таблицю потрiбно вивчити напам’ять. Якщо тобi потрiбна допомога, переглянь навчальнi вiдео про таблицю множення.

Правило

Три важливих правила множення

1.
a × b = b × a. Порядок запису чисел пiд час множення неважливий, оскiльки добуток буде той самий!
2.
У разi множення на 0 добуток завжди дорiвнюватиме 0. Наприклад, 5 × 0 × 20 = 0.
3.
У разi множення на 1 число не змiнюється. Наприклад, 32 × 1 = 32.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!