Volum (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva kan vi bruke for å måle hvor mye melk det er i melkekartongen?

Melkekartong
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte