Volum (metrisk)

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvor mye er det i desilitermålet?

Desilitermål fylt opp 5 dL (Vis gjerne alle tall 1-10 dL + 1L merket)
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte