Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hva kan vi bruke for å måle hvor mye suppe vi har laget?

Suppeskål
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte