Hoderegning

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Omtrent hvor mye koster det?

Diverse grønnsaker som koster 29kr, 21kr, 11kr og 9kr.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte