Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
4/10
Hakemerke

Har du nok penger til å kjøpe kamera?

50-lapp og en 20-kroning. Kamera med prislapp 700 kr
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte