Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Навіщо потрібно знати застосовувати круглі дужки?

У математицi обчислення треба виконувати в правильному порядку. Дiї множення й дiлення виконують ранiше, нiж дiї додавання та вiднiмання. Якщо потрiбно змiнити порядок дiй, в пригодi стануть круглi дужки. Те, що знаходиться всерединi пари круглих дужок, треба обчислити насамперед, до решти виразу.

Приклад 1

Обчисли 2 + 3 × 6 i (2 + 3) × 6

У виразi 2 + 3 × 6, потрiбно спершу обчислити 3 × 6, тому що дiю множення виконують до дiї додавання:

2 + 3 × 6 18 = 2 + 18 = 20.

У виразi (2 + 3) × 6, потрiбно спершу обчислити 2 + 3, оскiльки ця частина знаходиться в дужках:

(2 + 3) 5 × 6 = 5 × 6 = 30.

У цьому прикладi один iз виразiв дорiвнює 20, а iнший дорiвнює 30. Це показує, наскiльки важливими можуть бути круглi дужки. Щоб отримати правильну вiдповiдь, важливо виконувати дiї в правильному порядку!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!