Кольоровий логотип House of Math
Увійти

Круглi дужки зi змiнними


Якщо дужки мiстять змiннi замiсть чисел, ми не можемо обчислити їхнiй вмiст так, як показано на попереднiй сторiнцi. Причина в тому, що ми не знаємо, що таке a + b. На щастя, є правило, яке можна використати:

Правило

Круглi дужки та змiннi

c × (a + b) = a × c + b × c

Iнакше кажучи, кожен член, який знаходиться всерединi дужок, треба помножити на число або змiнну, розташованi поза дужками. Ось приклад:

Приклад 1

Розкрийте дужки у виразi 2 × (3 x)

Зазвичай можна спочатку обчислити те, що знаходиться всерединi круглих дужок, але оскiльки ми не знаємо, скiльки дорiвнює 3 x, то треба застосувати правило, яке ми щойно побачили: 2 × (3 x) = 2 × 3 2 × x = 6 2x.

Ми розкрили круглi дужки, й оскiльки ми все ще не знаєте значення x, то не можемо бiльше нiчого зробити з цим виразом.

Якщо потрiбно перемножити двi дужки, що мiстять числа, спочатку виконуємо дiї всерединi кожної пари дужок, i цi вiдповiдi перемножуємо одна на iншу.

Приклад 2

Круглi дужки та числа

Обчисли (3 + 5) × (3 2)

Такi вирази часто записують як (3 + 5)(3 2), опускаючи знак множення. Це не означає, що знак зник. Просто вiн невидимий:

(3 + 5)(3 2) = 8 × 1 = 8.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!
Біла стрілка, що вказує ліворучПопередня стаття
Навіщо потрібно знати застосовувати круглі дужки?
Наступна стаття Біла стрілка, що вказує праворуч
Дві пари дужок зі змінними