Перевірка розв'язку

Розв’язавши рiвняння, можна перевiрити розв’язок, пiдставивши в рiвняння замiсть x розв’язку, i поглянувши, чи отримаємо той самий результат як по лiвий, так i по правий бiк.

Приклад 1

Перевiр, чи x = 3 є розв’язком рiвняння x 3 + 1 = 4 2x 3

Пiдставивши x = 3 по лiвий бiк, отримаємо

x 3 + 1 = 3 3 + 1 = 1 + 1 = 2.

Пiдставивши x = 3 по правий бiк, отримаємо

4 2x 3 = 4 2 × 3 3 = 4 6 3 = 4 2 = 2.

4 2x 3 = 4 2 × 3 3 = 4 6 3 = 4 2 = 2.

Це означає, що, якщо пiдставити замiсть x трiйку, то i лiвий, i правий боки дорiвнюють 2. Ми перевiрили розв’язок, й оскiльки обидва боки рiвнi, це означає, що x = 3 — це правильний розв’язок.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!