Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке степiнь числа?


Степiнь складається з основи й показника. Його використовують для спрощення запису операцiї множення. Добуток декiлькох однакових множникiв можна записати у виглядi степеня.

Теорiя

Степiнь числа

Степiнь — це вираз

ab = a × a × × a b разiв,

де a — це основа, а b — показник.

Основа a — це число, яке множиться саме на себе, а b — це кiлькiсть разiв, яку множиться a.

Приклад 1

Запиши добуток числа 3, помноженого на себе 4 рази, у виглядi степеня

3 × 3 × 3 × 3 = 34

Приклад 2

Запиши число 25 у виглядi степеня з числом 5 у основi

25 = 5 × 5 = 52

Зверни увагу! Якщо показник дорiвнює 0, то степiнь завжди дорiвнює 1 для будь-якої основи, вiдмiнної вiд 0.

Приклад 3

Степiнь

Обчисли 50 i 1000

50 = 1 1000 = 1

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!