Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Що таке система представлення десяткових чисел?


Десяткове число — це число, що позначається цифрами по обидва боки вiд десяткового роздiлювача (його називають просто «комою»). Цифри пiсля коми часто називають десятковими знаками або знаками пiсля коми. Перша цифра пiсля коми позначає кiлькiсть десятих.

Приклад 1

Десятковi числа, що мiстять одну цифру пiсля коми, мiстять десятi:

0.1,3.9,34.7,102.3,6274.5

0.13.934.7102.36274.5

Якщо пiсля коми є двi цифри, десяткове число мiстить i десятi, i сотi.

Приклад 2

Десятковi числа з двома цифрами пiсля коми позначають десятi та сотi:

0.01,4.52,71.70,732.99,9476.07

0.014.5271.70732.999476.07

Навiщо взагалi потрiбна система представлення десяткових чисел? Числова вiсь мiстить щiльно впорядкованi числа. Попри цю щiльнiсть, мiж двома числами, якi здаються сусiднiми, завжди можна знайти ще одне число. Звучить загадково... Але якщо застосувати систему представлення десяткових чисел, зрозумiти це стане набагато простiше! Отже, десятковi числа — це чудовий iнструмент, що допоможе виразити потрiбне значення з максимальною точнiстю.

Ось поглянь:

Збiльшивши промiжок мiж двома числами, в ньому завжди можна знайти новi числа

Приклад 3

Якi числа з одним знаком пiсля коми знаходяться мiж 0.1 i 0.3?

Як видно з числової осi вище, 0.2 — це єдине число з однiєю цифрою пiсля коми, яке знаходиться мiж 0.1 i 0.3.

Приклад 4

Якi числа з двома знаками пiсля коми знаходяться мiж 1.1 i 1.2?

Як видно з числової осi, мiж 1.1 i 1.2 знаходяться такi числа (з двома знаками пiсля коми): 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 i 1.19.

Приклад 5

Яке число з трьома знаками пiсля коми знаходиться мiж 11.01 i 11.02?

Як видно з числової осi, мiж 11.01 i 11.02 знаходяться такi числа (з трьома знаками пiсля коми): 11.011 11.012 11.013 11.014 11.015 11.016 11.017 11.018 i 11.019.

Приклад 6

Запиши числа 8.64.434.47.998.61 в порядку зростання.

4.44.437.998.68.61

Помiркуй

Важливо знати, що 0.1 = 0.10. Але чому це так?

Якщо записати 0.1, число мiститиме одну десяту. Якщо ж записати його 0.10, воно мiститиме десять сотих. Цi числа мають однакове значення, адже 1 10 = 10 100. 0.10 — це просто бiльш точний опис того самого числа.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!