Як обчислювати складні відсотки за заощадженнями

Коли ми зберiгаємо грошi в банку, грошi часто залишаються на нашому рахунку протягом багатьох рокiв. Грошi, якi ми кладемо на свiй рахунок, називаються депозитом. За цими грiшми нараховуються вiдсотки. Усi нашi депозити та нарахованi вiдсотки складають залишок на рахунку.

Якщо не чiпати загальний залишок заощаджень на рахунку протягом кiлькох рокiв, ми отримаємо не лише вiдсотки за вкладеною сумою, але й додатковi вiдсотки. Цi вiдсотки за нарахованими вiдсотками називають складними вiдсотками. Їх потрiбно враховувати пiд час розрахунку. Суму коштiв на рахунку через n рокiв можна розрахувати за схемою:

Формула

Заощадження в часi

Вiдсотки i на твоєму рахунку зростатимуть так:

Залишок через 1 рiк:

депозит + депозит i%

Залишок через 2 роки:

(залишок через 1 рiк) + (залишок через 1 рiк) i%

(залишок через 1 рiк) + (залишок через 1 рiк) i%

Залишок через 3 роки:

(залишок через 2 роки) + (залишок через 2 роки) i%

(залишок через 2 роки) + (залишок через 2 роки) i%

Залишок через n рокiв:

(залишок через n 1 рокiв) + (залишок через n 1 рокiв) i%

(залишок через n 1 рокiв) + (залишок через n 1 рокiв) i%

Цю покрокову схему додано, щоб ми розумiли, що вiдбувається. Втiм, вiдсотки за кiлька рокiв часто розраховуються за допомогою Excel, тому ми також додамо приклад iз Excel

Приклад 1

Дядько Скрудж заробив багато грошей завдяки рiзним пiдприємствам. Перший зароблений мiльйон вiн поклав на ощадний рахунок у банку. Скрудж тримав цi грошi в банку 10 рокiв, перш нiж зняти їх. Банк дав йому вiдсоткову ставку 3.4%. Скiльки грошей було на його банкiвському рахунку через 10 рокiв?

У верхнiй таблицi наведено розрахунки. У нижнiй таблицi показано формули, що використовуються в Excel.

Таблиця Excel, що показує змiни на рахунку Скруджа протягом 10 рокiв

Таблиця Excel, що показує формули для обчислення значень з таблицi вище

На банкiвському рахунку Скруджа за 10 рокiв накопичилось $1397028.89. Це означає, що вiн отримав $397028.89 у вiдсотках рiчних.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!