Що таке місяці?

Мiсяць – це одиниця часу, тривалiсть якої визначається мiсяцем, який можна побачити на нiчному небi. Мiсяць змiнюється з повного на тонкий i знову стає повним приблизно за 30 днiв. Час мiж двома повними мiсяцями так i називається мiсяцем.

Рiзнi фази мiсячного циклу

У роцi 12 мiсяцiв: сiчень, лютий, березень, квiтень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад i грудень. Шiсть мiсяцiв називають пiврiччям. Три мiсяцi називають кварталом. Мiсяць складається з 4 тижнiв.

Тиждень, мiсяць i рiк

Помiркуй

Метод кулака

Цей метод допоможе запам’ятати, скiльки днiв у кожному мiсяцi.

На кожнiй кiсточцi кулака розташований мiсяць, що має 31 день. У промiжках мiж кiсточками розташованi мiсяцi, що мають 30 днiв, крiм лютого, який зазвичай має 28 днiв, але у високосний рiк має 29 днiв. Поглянь на зображення нижче.

1.
Стисни долонi в кулаки i пiдстав одна до одної.
2.
Перша кiсточка лiворуч належить мiзинцю i вiдповiдає сiчню.
3.
Перший мiсяць мiж двома кiсточками — лютий.
4.
Друга кiсточка – березень. Продовжуй, доки не дiйдеш до останньої кiсточки лiвого кулака.
5.
Лiвий кулак закiнчується кiсточкою, якiй вiдповiдає липень iз 31 днем.
6.
Правий кулак починається з кiсточки, якiй вiдповiдає серпень, теж iз 31 днем.
7.
Тепер ми досягли вересня мiж кiсточками, який має 30 днiв.
8.
Продовжуй до грудня на останнiй кiсточцi, який має 31 день.

Коли ти використовуєш цей метод, тобi не потрiбно запам’ятовувати, скiльки днiв у кожному мiсяцi. Достатньо порахувати свої кiсточки!

Два кулаки з кiсточками, на яких позначено мiсяцi року

Математична колекцiя

Хочеш розв’язувати практичнi завдання з календарем? Тодi тобi стане в пригодi Математична колекцiя!

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!