Перспективне зображення в GeoGebra

За допомогою програми GeoGebra можна виконувати перспективне зображення.

Перспективне зображення зазвичай складається з точок, прямих, вiдрiзкiв i многокутникiв, якi я вже описувала в iнших статтях. У цих вказiвках я покажу тобi невеликий приклад, яким можна скористатися, щоб самостiйно попрактикуватися в перспективному зображеннi. Рекомендую тобi, увiмкнути лiнiї сiтки у видi Полотно , якщо вони вимкнутi.

Приклад 1

Перспективне зображення на рiвнi очей

1.
Вiдкрий вид Полотно пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.
2.
Побудуй лiнiю горизонту всерединi системи координат за допомогою iнструмента Пряма GeoGebra icon. Подивися на наведений нижче рисунок.
3.
За допомогою iнструмента Точка GeoGebra icon побудуй зникому точку на лiнiї горизонту.
4.
Побудуй прямокутник за допомогою iнструмента Многокутник GeoGebra icon.
5.
Проведи прямi вiд вершин (кутiв) прямокутника до зникомої точки за допомогою iнструмента Вiдрiзок GeoGebra icon. Щоб зробити прямi пунктирними, натисни мишею на iнструмент Перемiщення GeoGebra icon, потiм натисни на пряму, пiсля чого натисни на Налаштування GeoGebra icon у верхньому правому кутi, обери кнопку № 2 в розкривному списку й нарештi обери пунктирний стиль.
6.
Зрештою, побудуй прямокутник усерединi першого прямокутника, знову використавши iнструмент Многокутник GeoGebra icon.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано перспективне зображення на рiвнi очей

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!