Як виконувати перспективне зображення з однією зникомою точкою

Можливо, ти помiчав/помiчала, що коли дивитися на щось, що знаходиться далеко, воно здається набагато меншим, нiж зблизька. Пiд час креслення та загалом малювання в тебе може виникнути бажання створити ефект, що певний об’єкт знаходиться далi, нiж iнший. Як це можна зробити на плоскому аркушi паперу, на якому все знаходиться близько до тебе?

Щоб створити цей ефект, можна використовувати прийом, який називається перспективним зображенням. У цiй статтi ти дiзнаєшся, як малювати з однiєю зникомою точкою.

Перспективне зображення з однiєю зникомою точкою

Щоб виконати перспективне зображення об’єкта потрiбно спочатку визначити лiнiю горизонту. Лiнiя горизонту — це завжди рiвна пряма на рiвнi очей, що суворо горизонтальна злiва направо.

Усе, що ми зображаємо пiд лiнiєю горизонту, це те, на що ми дивимося згори донизу,— ми називаємо це перспективою з висоти пташиного польоту. Якщо ти бажаєш, щоб багато речей на твоєму малюнку були зображенi з висоти пташиного польоту, потрiбно провести лiнiю горизонту якомога вище на аркушi. Це називається перспективою з висоти пташиного польоту, тому що ми дивимося на бiльшiсть об’єктiв згори донизу, як птах, що летить i дивиться донизу.

Перспективне зображення з перспективи з висоти пташиного польоту

Якщо ми малюємо бiльшiсть об’єктiв вище за лiнiю горизонту, це так, якби ми дивилися догори на те, що зображаємо. Таке зображення називається жаб’ячою перспективою.

Коли ми зображаємо щось у жаб’ячiй перспективi, доцiльно провести лiнiю горизонту якомога нижче на аркушi. Коли це зроблено, маємо змогу розмiстити бiльше об’єктiв над лiнiєю горизонту. Коли ми зображаємо об’єкти за допомогою жаб’ячої перспективи, ми бачимо свiт знизу, як жаба.

Перспективне зображення за допомогою жаб’ячої перспективи

Якщо провести лiнiю горизонту через середину аркуша, це створить ефект погляду на щось прямо. Це називається перспективою на рiвнi очей. Оскiльки ми проводимо лiнiю горизонту посерединi, маємо достатньо мiсця для зображення об’єктiв як нижче, так i вище за лiнiю горизонту. Коли ми зображаємо щось iз перспективи на рiвнi очей, то дивимося на це прямо.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!