Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як вставити вміст GeoGebra у екзаменаційний файл відповідей

Якщо ти складаєш онлайн-iспит, часто потрiбно виконувати завдання в текстовому файлi.

Завжди дотримуйся вказiвок щодо першої сторiнки, якi мiстяться у твоєму екзаменацiйному наборi. На нiй зазвичай потрiбно зазначити номер людини, яка складає iспит, код курсу та дату iспиту.

Якщо ти використовуєш програму GeoGebra для розв’язання частини завдань, треба чiтко описати етапи, виконанi тобою, щоб отримати вiдповiдь.

Приклад 1

«Я скористався/скористалася командою

Макс(Функцiя, Початкове значення x, Кiнцеве значення x)

у СКА , щоб знайти найбiльшу площу.»

Ось декiлька порад, якi ти можеш використати як пiд час пiдготовки, так i пiд час iспиту:

Встановлення програми на комп’ютер

необхiдне, щоб користуватися GeoGebra без доступу до iнтернету.

Розмiр шрифту

має бути не менш нiж 16 пунктiв. Натисни мишею GeoGebra icon Меню, потiм вкладку PIC Налаштуванн) та налаштуй розмiр шрифту.

Давати осям iмена

важливо, якщо ти будуєш графiки у Полотно . Натисни мишею на Налаштування GeoGebra icon, а потiм на значок шестiрнi. Всерединi панелей ВiсьАбсцис i ВiсьОрдинат є поле Позначення, де можна ввести iмена осей.

Показування iменi та координат твоїх точок

, таких як нулi, максимум i мiнiмум функцiї та точки перетину функцiї з осями координат зробить твiй файл вiдповiдей привабливiшим. Натисни на точку правою кнопкою мишi, потiм обери PIC Налаштуванн). На панелi Основнi дай своїй точцi те саме iм’я, що й в iспитi. Встанови прапорець поруч iз Показати позначення. У розкривному списку праворуч вiд Показати позначення, обери Iм’я та значення.

Показування iменi та рiвняння твоїх функцiй

зробить твiй файл вiдповiдей привабливiшим. Натисни правою кнопкою мишi на графiк, а потiм обери PIC Налаштуванн). На панелi Основнi дай своїй функцiї те саме iм’я, що й в iспитi. Встанови прапорець поруч iз Показати позначення. У розкривному списку праворуч вiд Показати позначення, обери Iм’я та значення.

Копiювання виду Полотно :

Налаштуй вiкно виду Полотно так, як бажаєш, щоб воно виглядало у текстовому файлi вiдповiдей. Натисни GeoGebra icon Меню, потiм вкладку Iнструменти й нарештi Копiювати полотно до буфера обмiну. Пiсля цього GeoGebra зробить знiмок екрана виду Полотно . Встав його в текстовий файл.

Останнє оновлення: 27 сiчня 2022 р.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!