Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як використовувати вид Таблиця в GeoGebra


GeoGebra має вбудовану електронну таблицю, доступ до якої можна отримати, натиснувши мишею на Таблиця пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню.

Окремi поля в електроннiй таблицi називаються комiрками. У кожнiй комiрцi може зберiгатися як текст, так i числа. Комiрки називають вiдповiдно до назви стовпця (лiтери) та номера рядка. Наприклад, комiрка в третьому стовпцi та четвертому рядку називається C4.

Обчислення у видi Таблиця виконуються за допомогою формул. Це власне математичнi вирази, але їх треба вводити в особливий спосiб, завжди починаючи зi знака рiвностi =. Ти дiзнаєшся, як використовувати формули, в ?? нижче.

Також можна використовувати команди всерединi комiрок, але я не показуватиму, як це робити, в цiй статтi. Натомiсть ця iнформацiя мiститься в наших статтях, присвячених програмi GeoGebra, для вiдповiдних тем.

Iнструкцiя GeoGebra 1

Обчислення у видi Таблиця за допомогою формул

1.
Вiдкрий вид Таблиця пiд вкладкою GeoGebra icon Вид у GeoGebra icon Меню, щоб ти мiг/могла дотримуватися цiєї iнструкцiї разом зi мною.
2.
Якщо ти бажаєш виконати обчислення у видi Таблиця , спершу встав числа, що використовуються у твоїх розрахунках, у кожну комiрку. Нехай ти бажаєш обчислити, скiльки буде 36 + 87. Введи 36 в комiрку A1, а потiм введи 87 в комiрку A2.
3.
Введи знак рiвностi = у порожню комiрку, скажiмо A3. Потiм введи свiй вираз, але замiсть того, щоб знову вводити тi самi числа, скористайся iменами комiрок, у яких знаходяться твої числа. Тепер твоя комiрка виглядає так:

=A1+A2

Це приклад введення формули, яка є формулою для додавання двох чисел у комiрках A1 i A2. Натисни клавiшу Enter, коли закiнчиш. Має з’явитися вiдповiдь 123.

4.
Основна перевага iндивiдуального введення чисел у видi Таблиця , полягає в тому, що можна змiнити числа в комiрцi, й розрахунки з використанням цього числа будуть оновленi вiдповiдно. Якщо ти змiниш число 36 в комiрцi A1 на 46 i натиснеш клавiшу Enter, то побачиш, що число в комiрцi A3 змiниться зi 123 на 133. Це пов’язане з тим, що формула налаштована на додавання чисел у комiрках A1 i A2, як згадувалося ранiше. Отже, в разi змiни будь-якого з чисел змiнюється сума.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано вид Таблиця з показаними формулами

Iнструкцiя GeoGebra 2

Показування формул

За замовчуванням формули, що введенi в комiрки, прихованi, а в комiрках натомiсть показано результати обчислень, заданi формулами. Щоб показати/приховати формули у видi Таблиця , натисни сполучення клавiш Ctrl+D у Windows або Cmd+D в MAC.

Знiмок екрана GeoGebra, на якому показано вид Таблиця

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!