Білий логотип House of Math на різнобарвному квадраті

Як виконувати базовi математичнi операцiї у GeoGebra


Тобi потрiбно ознайомитися з такими символами та термiнами:

  • Додавання: +

  • Вiднiмання: -

  • Множення: * або пробiл

  • Дiлення: / чи :

  • Пiднесення до степеня: ̂ + пробiл + <Показник степеня>

  • Квадратний корiнь: sqrt(Число)

  • Корiнь n-го ступеня: nroot(Число, n)

  • Точне/символьне значення — це значення, подане у виглядi дробу чи кореня з GeoGebra icon перед ним. Точне значення може бути цiлим числом.

  • Числове значення — це значення, представлене заокругленим десятковим числом iз GeoGebra icon перед ним.

Приклад 1

Щоб обчислити 23, введи 2̂3.

Щоб обчислити 4, введи sqrt(4).

Щоб обчислити 273, введи nroot(27, 3).

Щоб обчислити 8 7 (22 3 4 ), введи 8-7(2̂2-3/4).

Приклад 2

Щоб ввести дроби в програмi GeoGebra, використай «/» або «:». Примiром, дрiб 2 3 вводиться як 2/3.

Якщо дрiб має декiлька членiв або множникiв, треба використати круглi дужки навколо чисельника та знаменника. Промiром, щоб обчислити 2 53 = 2 15, введи

2/(5*3) чи 2/(5 3).

Якщо ти введеш

2/5 * 3 чи 2/5 3,

то отримаєш

2 5 3 = 6 5 2 15.

Бажаєш дізнатися більше?ЗареєструйсяЦе безплатно!