Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hvilken figur har dette arealet?

30 yd2

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte