Areal

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva er arealet av telefonen?

Smart-telefon som er 6 x 3 in + rutenett
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte