Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva bruker vi for å måle hvor lange vi er?

Et barn
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte