Lengde

House of Math-logo
Mute Button
Level
7/10
Hakemerke

Hvilken av disse kan være lik 4 in?

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte