Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvilken vekt er tyngst?

1 000 oz eller 100 lb

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte