Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvor mange sjokolader trenger du for å få 1 lb?

Sjokoladeplate som veier 2 oz
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte