Volum

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hva kan vi bruke for å måle volumet av en melkekartong?

Melkekartong
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte