Vekt

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvor mange gram er 1 kg?

Barn som tenker
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte