Temperatur

House of Math-logo
Mute Button
Level
3/10
Hakemerke

Hva er temperaturen?

Termometer som viser 16 grader
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte