Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
10/10
Hakemerke

Har du nok penger til fem godteri?

5-kroning og fire 1-kroninger. godteri med prislapp 2 kr
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte