Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Har du nok penger til å kjøpe agurken?

50-lapp, agurk med prislapp 30 kr
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte