Kjøp og salg

House of Math-logo
Mute Button
Level
9/10
Hakemerke

Hva får du igjen?

5-kroning og en 10-kroning. Fersken prislapp 8 kr.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte