Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
2/10
Hakemerke

Hvor mange sifre er det i tallet?

8

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte