Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvilket tall passer til bildet?

2 tierstaver, to enere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte