Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvor mange siffer har dette tallet?

4 enere
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte