Sifre

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Er tallet et siffer?

45

Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte