Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
6/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 15 på en 10-20 tallinje der bare 15 mangler
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte