Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 6 på en 0-10 tallinje der bare 0, 5 og 10 er markert med tall.
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte