Tallinjen

House of Math-logo
Mute Button
Level
1/10
Hakemerke

Hvilket tall peker pilen på?

Pil som peker på 6 på en 0-10 tallinje der bare 6 mangler
Grønn kule med mystisk utseende
Fyllt hjerteFyllt hjerte